Aktualności

RSS

Wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej

2023-09-19

Nowelizacja ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT 3” wprowadza od 15 września 2023 r. możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej za pomocą nowego systemu dystrybucji paragonów tzw. HUB-u paragonowego. Aby skorzystać z nowego systemu dystrybucji paragonów, stworzonego przez Ministerstwo Finansów, nabywca musi pobrać i zainstalować aplikację mobilną e-Paragony. Następnie po zalogowaniu, użytkownik...

Wzrost wynagrodzenia młodocianych w czasie nauki zawodu

2023-08-23

Od 1 września 2023 r. wzrasta wynagrodzenie minimalne dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz praktykantów przyuczających się do zawodu bezpośrednio w firmach. Wynagrodzenie jak dotychczas jest obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.  W czasie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, nowa stawka ma wynosić nie mniej niż 7 procent, a więc ok. 498,70 zł, oraz wzrasta...

Nowe limity w podatku od spadków i darowizn

2023-07-01

Nowe kwoty wolne od podatku:- 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej- 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej- 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowejLimity dotyczą łącznie wszystkich darowizn otrzymanych w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.Darowizny i spadki o wartości wyższej niż kwota wolna od podatku...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

2023-07-01

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 3600 zł brutto, a stawka godzinowa, minimalna dla umów zleceń, wynosi 23,50 zł.

Nowe rodzaje urlopu

2023-06-16

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 26 kwietnia 2023 roku pracownikowi przysługują dwa nowe rodzaje urlopu: 1. Urlop opiekuńczyPracownik będzie mógł skorzystać z tego urlopu, jeśli będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Zgodnie z nowymi przepisami, za członków rodziny będą...

Umowa na okres próbny i czas określony

2023-06-09

Zgodnie z nowelizacją kodeksy pracy obowiązującego od 26 kwietnia 2023 roku, umowę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Istotny jednak będzie wyrażony w umowie zamiar dalszego zatrudnienia. Okres próbny nie będzie mógł przekraczać: 1) 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;2) 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący...

Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony.

2023-05-31

Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują zmiany przepisów Kodeksu pracy, których jednym z aspektów, jest zmiana w kwestii wypowiedzenia umowy na czas określony. Od tej pory pracodawca jest zobowiązany do uzasadnienia wypowiedzenia również u pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wcześniej pracodawca miał taki obowiązek tylko wobec pracowników posiadających umowę na czas nieokreślony.

Upływa termin złożenia PIT od osób fizycznych

2023-04-30

Termin rozliczenia podatku dochodowego za rok 2022 od osób fizycznych upływa 2 maja. Zeznanie podatkowe PIT można złożyć poprzez elektroniczną usługę Twój e-PIT lub w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

Obowiązki pracodawcy względem pracy zdalnej w świetle nowych przepisów

2023-04-05

Zgodnie z nowymi przepisami regulującymi praca zdalną (Dz. U. z 2023 r. poz. 240), pracodawca będzie miał obowiązek: - zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy- zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć konieczne ich koszty- pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych- pokryć inne koszty bezpośrednio związane z...

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

2023-03-11

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, dla jednostek gospodarczych, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, należy sporządzić do 31 marca 2023 roku. Sprawozdanie finansowe zawiera: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministersto Finansów, aktualnie są prowadzone prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca, terminu składania CIT-8 oraz terminu zapłaty...

DANE KONTAKTOWE

Biuro Usług Finansowo-Księgowych Paweł Skiba
ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów
NIP: 813-281-06-97

tel. 17 86 321 88 (w godz. 7.30 - 15.30)
fax. 17 86 321 88
e-mail: biuro@rachunkowebiuro.net

GODZINY PRACY:
poniedziałek - piątek: w godz. 7.30 - 15.30
sobota - niedziela: nieczynne

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM

Paweł Skiba
Tel. kom. +48 502 285 230
e-mail: pawel.skiba@rachunkowebiuro.net
Biuro rachunkowe Rzeszów Paweł Skiba, księgowość Rzeszów usługi księgowe © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Devmark.pl
Grafika: Devmark.pl