Aktualności - Ministerstwo Finansów

RSS

Sprawozdanie finansowe podatników PIT za rok 2021

2022-08-01

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani przekazać do Szefa KAS swoje sprawozdanie finansowe za rok 2021, w skład którego wchodzi; bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Termin przekazania sprawozdań finansowych został przedłużony rozporządzeniem Ministra Finansów, w związku z trwającą epidemią i upływa 1 sierpnia.

Zwiększony dostęp do kont bankowych dla urzędu skarbowego

2022-06-30

W związku z nowelizacją ustawy o KAS od 1 lipca 2022 r. banki będą miały obowiązek przekazać organom podatkowym dane dotyczące m.in. liczby posiadanych przez osoby fizyczne rachunków, obrotów i stanów tych rachunków. Podadzą przy tym kwoty i daty poszczególnych wpłat. Dotychczas banki przekazywały takie informacje tylko o „osobach podejrzanych”. Przepisy budzą mnóstwo kontrowersji ze względu na ryzyko nadużyć. Krajowa...

Upływa termin złożenia deklaracji CIT

2022-06-27

Termin, złożenia deklaracji rocznego podatku od osób prawnych za 2021 r., który został przedłużony przez Ministerstwo Finansów, upływa 30 czerwca.   Termin dotyczy: - złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB), - złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), - wykazania przychodów, kosztów oraz...

Nowe obligacje skarbowe

2022-06-03

W ostatnich dniach rząd zaoferował nowe, znacznie przewyższające, obligacje skarbowe na czerwiec 2022. Zaprezentowane obligacje to m.in.: - 3-miesięczne o oprocentowaniu stałym 3%. - 3-letnie o oprocentowaniu 5,5%, w pierwszych 6 miesiącach, później stawce o zmiennym oprocentowaniu uzależnionej od WIBOR 6M. - 4-letnie o oprocentowaniu 5,5% w pierwszych roku. Później stawką aktualizowaną co roku uzależnioną od wskaźnika stopy inflacji. - 10 letnie o...

Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

2022-04-25

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zasady dotyczące zatrudnienia uchodźców zostały uproszczone.   Dotychczas polski pracodawca mógł zatrudnić obywatela ukraińskiego na podstawie: - zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, - zezwolenia na pracę sezonową, - zezwolenia na pracę.   Obecnie każdy obywatel Ukrainy jest...

Dłuższe terminy na składanie CIT i sprawozdań finansowych

2022-04-07

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 i 17 marca, zostaje przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT oraz sprawozdań finansowych.   Terminy na złożenie zeznania CIT oraz na wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu zostały przedłużone do 30 czerwca 2022 roku dla: - podatników, którzy zakończyli rok podatkowy w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.; - podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów...

Ostatni dzień na złożenie PIT-28

2022-02-28

Termin na rozliczenie PIT-28 za rok 2021, dla podatników zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, mija 28 lutego.Dodatkowo mija ostatni dzień, kiedy należy przekazać PIT-11 pracownikom.

Przepisy regulujące zakaz handlu w niedziele weszły w życie 1 lutego 2022 r.

2022-02-01

Dzisiaj, tj. 01.02.2022 r. przepisy regulujące zakaz handlu w niedziele weszły w życie. Celem nowelizacji jest uniemożliwienie obchodzenia zakazu handlu poprzez działalność pocztową. Od tego momentu w niedziele niehandlowe otwierać będą się mogły tylko sklepy, które na działalności pocztowej notują co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

2022-01-01

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021, została podwyższona minimalna płaca. Od dnia 1 stycznia 2022 r. minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzinowym wynosi 3010 zł (wzrost o 210 zł względem roku 2021), a minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł (wzrost o 1,40 zł względem roku 2021).

Polski Ład nowe stawki zdrowotne

2022-01-01

Polski Nowy Ład oznacza duże zmiany w kwestii stawki zdrowotnej ZUS. Nowe opodatkowania obejmą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółki cywilne i jawne. Przed wprowadzeniem nowych przepisów przedsiębiorcy i samozatrudnieni płacili ryczałtową składkę wynoszącą 9 proc. od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co w roku 2021 oznacza 381 zł. Nowe opodatkowanie będzie bardziej skomplikowane i należy...

DANE KONTAKTOWE

Biuro Usług Finansowo-Księgowych Paweł Skiba
ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów
NIP: 813-281-06-97

tel. 17 86 321 88 (w godz. 7.30 - 15.30)
fax. 17 86 321 88
e-mail: biuro@rachunkowebiuro.net

GODZINY PRACY:
poniedziałek - piątek: w godz. 7.30 - 15.30
sobota - niedziela: nieczynne

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM

Paweł Skiba
Tel. kom. +48 502 285 230
e-mail: pawel.skiba@rachunkowebiuro.net
Biuro rachunkowe Rzeszów Paweł Skiba, księgowość Rzeszów usługi księgowe © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Devmark.pl
Grafika: Devmark.pl