Umowa na okres próbny i czas określony

Zgodnie z nowelizacją kodeksy pracy obowiązującego od 26 kwietnia 2023 roku, umowę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Istotny jednak będzie wyrażony w umowie zamiar dalszego zatrudnienia. Okres próbny nie będzie mógł przekraczać:

1) 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
2) 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają możliwość wydłużenia umowy na okres próbny. W tym celu strony powinny uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że przedłuża się ona o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nieobecności takie wystąpią. Przedłużenie umowy nie może przekraczać 1 miesiąca.

Następną zmianą jest możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny, pod warunkiem wykonywania innej pracy. Wcześniej zawarcie nowej umowy na okres próbny dla wykonywanej tej samej pracy było możliwe po upływie co najmniej 3 lat od dnia zakończenia umowy – w świetle nowych przepisów nie jest już to możliwe

2023-06-09

DANE KONTAKTOWE

Biuro Usług Finansowo-Księgowych Paweł Skiba
ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów
NIP: 813-281-06-97

tel. 17 86 321 88 (w godz. 7.30 - 15.30)
fax. 17 86 321 88
e-mail: biuro@rachunkowebiuro.net

GODZINY PRACY:
poniedziałek - piątek: w godz. 7.30 - 15.30
sobota - niedziela: nieczynne

KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM

Paweł Skiba
Tel. kom. +48 502 285 230
e-mail: pawel.skiba@rachunkowebiuro.net
Biuro rachunkowe Rzeszów Paweł Skiba, księgowość Rzeszów usługi księgowe © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Devmark.pl
Grafika: Devmark.pl